About Me

Ảnh của Tôi
Vietnam
♥ Blog của tôi, hay đơn giản nó chỉ là một nhật ký ngắn gọn, đơn giản và không -cầu kỳ, qua nó bạn có thể hiểu hơn về tôi, về thế giới của tôi, mọi thứ xung quanh tôi .. ♥♥ Một thế giới không màu sắc, nhưng cũng có đủ vị mặn ngọt của cuộc sống. ♥♥♥ Ảo không phải là thật. Nhưng thật tạo nên ảo. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta luôn thật lòng thì tình cảm sẽ không có giới hạn. ♥♥♥♥ Mạng ảo, bạn ảo. Nhưng chắc chắn tôi là thật...

Popular Posts

Configure
- Back To Orginal +

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015

Me And My Broken Heart - RixtonTôi thích nghe nó mỗi lúc buồn và cô đơn.
Lắng đọng để cảm nhận chân thực hơn.
Cuộc sống ko là tất cả và tình yêu cũng vậy.
Đôi khi chỉ mún gặm nhấm một nuỗi buồn không tên... 
Lyrics:
Me And My Broken Heart - Rixton
All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
Yeah...

Shot gun, aimed at my heart, you got one
Tear me apart and then some
How do we call this love (whoa oh oh oh)
I try to run away but your eyes
Tell me to stay, oh why,
Why do we call this love (whoa oh oh oh)

It seems like we've been losing control
Somebody tell me I'm not alone
When I said

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart


Maybe some part of you just hates me
You pick me up and play me
How do we call this love? (whoa oh oh oh)
One time tell me you need me tonight
To make it easy, you lie
And say it's all for love (whoa oh oh oh)

It seems like we've been losing control
Somebody tell me I'm not alone
When I say

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart

Whoa oh, whoa oh
Me and my broken heart
Whoa oh, whoa oh
Me and my broken
Yeah, yeah, yeah
(Me and my broken, broken heart)
Yeah, yeah, yeah
How do we call this?

It's just me
It's just me
It's just me
Me and my broken heart

All I need's a little love in my life
All I need's a little love in the dark
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart
I need a little loving tonight
Hold me so I'm not falling apart
A little but I'm hoping it might kick start
Me and my broken heart